FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०८१ ८०/८१ 07/09/2024 - 15:17 PDF icon आर्थिक ऐन २०८१ PDF.pdf
तलकाेट गाउँपालिकाकाे नीति तथा कार्यक्रम २०८० ८०/८१ 07/13/2023 - 17:01 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम 2080.pdf
तलकाेट गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ऐन २०८० ८०/८१ 07/13/2023 - 16:50 PDF icon विनियोजन ऐन 2080.pdf
तलकोट गाउपालिका को गाउँ प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि ७९-८० 03/17/2023 - 14:25 PDF icon गाउँ प्रहरि.pdf
तलकाेट गाउँपालिकाकाे स्थानीय राजश्व परामर्श समितिकाे कार्यसञ्चालन कार्यविधि 2078 ७७/७८ 09/06/2021 - 13:36 PDF icon स्थानिय राजस्व परामर्श 2078.pdf
तलकाेट गाउँपालिकाकाे लैन्गिक हिन्सा निवारण काेष स‌न्चालन कार्यविधि 2077 ७७/७८ 09/06/2021 - 13:32 PDF icon लैङिक हिन्सा निवारन कोष 2078.pdf
तलकाेट गाउँपालिकाकाे बजेट तथा कार्यत्रम तर्जुमा समितिकाे कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 09/06/2021 - 13:30 PDF icon बजेत तथा कार्यक्रम 2078.pdf
अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिकाे कार्यसञ्चालन कार्यविधि 2078 ७७/७८ 09/06/2021 - 13:27 PDF icon अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समिति 2078.pdf
तलकाेट गाउँपालिकाकाे विनियाेजन एन 2077 ७७/७८ 08/03/2021 - 13:05 PDF icon विनियाेवन एन २०७७.pdf
तलकाेट गाउँपालिकाकाे विनियाेजन ए‍ेन 2078 ७७/७८ 08/02/2021 - 13:24 PDF icon विनियोजन एन.pdf

Pages