FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तलकाेट गाउँपालिकाकाे स्थानीय राजपत्र 2078 ७७/७८ 07/27/2021 - 11:44 PDF icon राजपत्र.pdf
तलकोट गाउँपालिका वातावरण ग्रामिण सडक निर्माण निर्देशिका ७७/७८ 04/15/2021 - 11:13 PDF icon imgtopdf_generated_1504211016011.pdf
तलकोट गाउँपालिका को जलचर एव जलिय विविधता संरक्षण एन ७७/७८ 04/15/2021 - 11:10 PDF icon imgtopdf_generated_1504211011055.pdf
तलकोट गाउँपालिकाको आर्थिक एन ७७/७८ 04/15/2021 - 11:07 PDF icon imgtopdf_generated_1504211011012.pdf
तलकोट गाउँपालिका को वातावरण संरक्षण एन 2077 ७७/७८ 04/15/2021 - 11:02 PDF icon imgtopdf_generated_1504211005003.pdf
तलकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७४/७५ 05/16/2019 - 07:00 PDF icon तलकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
तलकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/16/2019 - 06:59 PDF icon तलकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
तलकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 05/16/2019 - 06:58 PDF icon तलकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
तलकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/16/2019 - 06:52 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
गुनासो कार्याविधि २०७५ ७४/७५ 05/16/2019 - 06:47 PDF icon गुनासो कार्याविधि २०७५.pdf

Pages