FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
तलकोट गाउँपालिकाको आर्थिक एन ७७/७८ 04/15/2021 - 11:07 PDF icon imgtopdf_generated_1504211011012.pdf
तलकोट गाउँपालिका को वातावरण संरक्षण एन 2077 ७७/७८ 04/15/2021 - 11:02 PDF icon imgtopdf_generated_1504211005003.pdf
तलकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ ७४/७५ 05/16/2019 - 07:00 PDF icon तलकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
तलकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 05/16/2019 - 06:59 PDF icon तलकोट गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
तलकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ 05/16/2019 - 06:58 PDF icon तलकोट गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७५.pdf
तलकोट गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 05/16/2019 - 06:52 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
गुनासो कार्याविधि २०७५ ७४/७५ 05/16/2019 - 06:47 PDF icon गुनासो कार्याविधि २०७५.pdf
योजनाको वर्गिकरण मार्गअर्शन २०७५।०७६ ७५/७६ 05/16/2019 - 06:41 PDF icon योजनाको वर्गिकरण मार्गअर्शन २०७५।०७६ (1).pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७५/७६ 05/16/2019 - 06:40 PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
अर्थ विधयक ०७४ ७४/७५ 05/16/2019 - 06:37 PDF icon अर्थ विधयक ०७४.pdf

Pages